Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране
XIII  УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 91.
Послодавац је дужан да омогући деловање синдиката у складу са његовом улогом и задацима.
Синдикат штити права и интересе запослених и пружа правну заштиту запосленима.

Члан 92.
Послодавац је дужан да председнику синдиката за његове синдикалне активности обезбеди потребно време у складу са законом.

Члан 93.
Послодавац је дужан да омогући представницима синдиката да учествују у поступку утврђивања права, обавеза и одговорности запослених који проистичу из Закона, овог Правилника, Уговора о раду и других општих аката којима се уређују рад и радни односи.
Пре доношења одлука од значаја за материјални, економски и социјални положај запослених, мишљења и предлози синдиката се морају размотрити и синдикат известити о аргументима који су утицали на њихово доношење.

Члан 94.
Послодавац је дужан да синдикату обезбеди техничко - просторне услове и приступ
подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, у складу са споразумом послодавца и синдиката.

Члан 95.
Представницима синдиката дозвољено је да истичу обавештења синдиката у просторијама послодавца, а на местима где послодавац одреди и да запосленима достављају информације, билтене, публикације и друга документа.
Активности синдиката морају бити организоване тако да не иду на штету редовног функционисања послодавца и не ремете радну и технолошку дисциплину.Приступница Синдикат ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Приступница - каса узајамне помоћи Синдиката ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Налазите се на: Архива Правилник о раду