Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Наставља се фарса око избора представника запослених у Надзорном одбору ЈП ЕТВ

Комисија за избор представника запослених у Надзорном одбору ЈП ЕТВ, на свом састанку одржаном 15.03.2021. год., прво је прихватила предлог Руководиоца сектора технике Слађана Станковића којим као кандидата за чланство у Надзорном одбору из реда запослених испред Сектора технике предлаже запосленог Слађана Станковића (самог себе) а након тога га је и (већином гласова) изабрала.

Занимљиво је још напоменути, од пет чланова Комисије четири члана су руководиоци. Два члана су руководиоци одсека (Одсек финансијских послова и Технолошки одсек) а два руководиоци стручних служби (Стручна служба процесирања, контроле и управљања и Стручна служба корпоративних, нормативних и кадровских послова). Још је занимљивији податак да чланови Комисије испред Одсека финансијских послова и Стручне службе корпоративних, нормативних и кадровских послова у првом кругу гласања нису чак ни подржали кандидате које се сами предложили већ су одмах гласали за кандидата Руководиоца сектора технике.

Напомињемо и то да је председник Комисије истовремено и секретар Надзорног одбора ЈП ЕТВ и да у складу са Одлуком Надзорног одбора од 30.11.2016. год. за ту функцију има право на увећање основне зараде, на терет запослених у ЈП ЕТВ, у износу од 20%, сваког месеца.

Обзиром на сва дешавања, мишљења смо да постоје озбиљне индиције о намери руководеће структуре ЈП ЕТВ да ускрати законско право запосленима у предузећу, да на легитиман и транспарентан начин изаберу свог представника у Надзорном одбору.

Репрезентативни Синдикат ЈП ЕТВ ће, уз сарадњу са централом нашег синдиката- Конфедерацијом слободних синдиката, предузети низ корака како би заштитила законска права запослених у ЈП ЕТВ.

Налазите се на: Вести Наставља се фарса око избора представника запослених у Надзорном одбору ЈП ЕТВ