Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

В.д. директору ЈП ЕТВ се не жури

Синдикат ЈП ЕТВ покренуо иницијативу за почетак усаглашавања Предлога новог колективног уговора између Пословодства и репрезентативних синдиката у ЈП ЕТВ

Дописом бр.4921/21 од 09.09.2021. год. наш синдикат је покренуо иницијативу за почетак усаглашавања Предлога новог колективног уговора између Пословодства и репрезентативних синдиката у ЈП ЕТВ. Узимајући у обзир да Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“ истиче средином наредне године идеја нам је била да благовремено кренемо са дуготрајним поступком колективног преговарања који би, надамо се резултирао новим, знатно бољим колективним уговором. Подсећамо вас да смо преговоре за важећи колективни уговор почели крајем септембра 2018. год. (такође на нашу иницијативу). Преговори су били знатно бржи обзиром да је на снази био Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Упркос томе имали смо период без важећег колективног уговора ( 05.07.2019. - 20.07.2019. год.). Обзиром да је у међувремену поменути закон стављен ван снаге јасно је да нас чека знатно тежи и дужи пут до новог колективног уговора.

У одговору на нашу иницијативу (допис бр.4921/21-1 од 14.09.2021. год.) В.д.директора ЈП ЕТВ је невео: „Предузеће ће благовремено предузети активности у вези почетка колективног преговарања у складу са законом и општим актима“.

Напомињемо:

  • Колективни уговор је споразумни акт три равноправне стране/потписника (Оснивач, Послодавац и репрезентативни синдикати). Сходно томе није „предузеће“ (вероватно треба да стоји послодавац јер предузеће не може да предузима правне радње) надлежно да одлучи када ће кренути поступак колективног преговарања;
  • закон не дефинише рокове за почетак и усаглашавње текста Предлога колективног уговора између пословодства и репрезентативних синдиката. Наша пракса је до сада била да на званичне преговоре са представницима Оснивача излазимо са Предлогом колективног уговора који је у великој мери већ усаглашен између пословодства и репрезентативних синдиката. На тај начин знатно се убрзава поступак званичних преговора;
  • „Општи акти“ не постоје. Постоји само један општи акт и то је Колективни уговор. Колективни уговор је кровни акт и на основу њега се уређују сви повезани акти Послодавца. Мање су битна образложења које пишу правни стручњаци ЕТВ-а, (врхунски правни стручњаци који одмах по запошљавњу у ЕТВ, са дипломама приватних факултета на којима се још ни мастило није осушило постају руководиоци стручних служби).

Више је битно то што се оваквим ставовима додатно продубљује јаз између Пословодства и највећег репрезентативног синдиката у ЈП ЕТВ.

И најбитније је то што је В.д. директор, одбијајући нашу иницијативу директно преузео одговорност за рок закључења новог колективног уговара за ЈП „Емисиона техника и везе“.

Допис бр.4921/21-1 од 14.09.2021. год. можете погледати овде.

Налазите се на: Вести В.д. директору ЈП ЕТВ се не жури