Синдикат ЈП ЕТВ

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ОБАВЕШТЕЊЕ - ХИТАН САСТАНАК ОДБОРА ПОВЕРЕНИКА СИНДИКАТА ЈП ЕТВ ОДРЖАЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК 01.02.2016. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА

Повод за заказивање наведеног састанка су нове примедбе Министарства финансија на Предлог колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“ које су изнете на данашњем састанку представника пословодства и представника репрезентативних синдиката.

Да вас подсетимо, Одбор повереника репрезентативног Синдиката ЈП ЕТВ, на састанку одржаном 05.01.2016. године донео је одлуку да се све евентуалне будуће измене Предлога колективног уговора врше на састанцима извршног органа нашег синдиката.

У складу са наведеном одлуком, председник репрезентативног Синдиката ЈП ЕТВ, Зоран Стевановић, заказао је горенаведени састанак. Тек након одржавања истог и доношења одговарајућих одлука наставиће се усаглашавање Предлога колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“ (у оквиру Предузећа) који ће бити послат Министарству финансија.

Сходно свему наведеном, није релевантан текст Предлога колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“  објављен на сајту Самосталног синдиката ЕТВ као предлог који ће бити послат Министарству финансија.

ОБАВЕШТЕЊE

У склопу омогућавања повољнијих начина куповине својим члановима, наш синдикат,склопио je уговор са:

 • Горење студио д.о.о. Београд, ул.Страхињића Бана бр. 9
Склапањем овог уговора члановима Синдиката ЈП ЕТВ омогућава се куповина производа Горења у малопродајним објектима у Новом Београду, Чачку, Ћуприји, Крушевцу, Нишу, Новом Пазару, Ваљеву, Ужицу, Старој Пазови, Сомбору, Шапцу, Новом Саду, Борчи и Жаркову, по малопродајним ценама, на одложено плаћање до 12 месечних рата без камате, путем административне забране на лична примања запослених.
Комплетну понуду можете погледати на www.gorenje.rs
Такође, због многобројних ваших захтева, уважавајући чињеницу да наш синдикат има чланове настањене на целој територији Србије, проширили смо сарадњу са:
 • N sport d.o.o., Аутопут Београд – Нови сад 150а, 11080 Београд
Потписивањем анекса уговора са наведеним предузећем омогућили смо својим члановима да производе из продајног програма N sporta могу куповати на територији комплетне Србије и то у Аранђеловцу, Бачкој Паланци, Бечеју, Београду, Чачку, Горњем Милановцу, Инђији, Јагодини, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Лесковцу, Лозници, Нишу, Новом Пазару, Новом Саду, Обреновцу, Панчеву, Параћину, Пироту, Пожаревцу, Смедереву, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици, Шапцу, Ужицу, Ваљеву, Врању, Вршцу, Зајечару и Зрењанину, по малопродајним ценама, на одложено плаћање у пет (5) месечних рата без камате, путем административне забране на лична примања запослених.
Комплетну понуду можете погледати на www.n-sport.net
Подсећамо наше чланове да Синдикат ЈП ЕТВ има склопљене уговоре и са:
 • Viva travel, Крунска 48, 11000 Београд www.vivatravel.rs
 • Нарцис комерц, Насеље Ђурковац 39, Златибор www.zunic.rs
 • Sportvision, Милентија Поповића 5в, 11070 Београд, www.sportvision.rs
 • Оптик професионал, бул. М. Пупина 10в, 11070 Београд, www.bolnicaprofesional.rs
 • Специјалистичка стоматолошка ординација Happydent, Браће Барух 1, Београд телефони 011/2189-925 и 063/8479-925

ОБАВЕШТЕЊE Дана 05.01.2016. године одржан састанак Одбора повереника нашег синдиката

Одбор повереника репрезентативног Синдиката ЈП ЕТВ одржао је редован састанак дана 05.01.2016. године. На састанку су донете:.

1. Одлука о усвајању захтева чланова нашег синдиката, Петра Антића и Немање Божовића за посредовање Синдиката ЈП ЕТВ у заштити радног права.

- Допис в.д. директору по овој одлуци погледајте овде.

2. Одлука о достави података и информација о предузетим мерама пословодства Предузећа по Извештају о ревизији финансијског извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“, Београд, за 2014. годину бр. 400-463/2015-06/12 од 15.12.2015. године.

- Допис в.д. директору по овој одлуци погледајте овде.

- Извештај Државне ревизорске институције Републике Србије бр. 400-463/2015-06/12 од 15.12.2015. године погледајте овде.

3. Одлука о отпочињању припремних радова за одржавање годишње Скупштине нашег синдиката.На поменутом састанку разматрале су се и друге актуелне теме у нашем предузећу.

Једна од њих везана је и за Колективни уговор ЈП „Емисиона техника и везе“. Синдикат ЈП ЕТВ ће поново, преко централе нашег синдиката - Конфедерације самосталних синдиката, покушати да убрза поступак добијања сагласности Владе Републике Србије за потписивање Колективног уговора. Врло је занимљива чињеница да се у овом тренутку, за што брже потписивање Колективног уговора залажу пословодство Предузећа и наш синдикат.

Подсећамо вас, потписивање Колективног  уговора битно је не само због побољшања радног и социјалног статуса запослених у нашем предузећу већ је то и услов за доношење Програма пословања за 2016. годину као и Правилника о организацији и систематизацији послова у Предузећу.

Својим члановима, Срећну Нову 2016. годину жели Синдикат ЈП ЕТВ

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ запослених у ЈП „Емисиона техника и везе“

Обавештавамо све наше чланове да ће јубиларне награде запосленима у ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2015. годину, бити исплаћене до 31.12.2015. године, у складу са Правилником о раду ЈП ЕТВ и одлуком в.д. директора Бранка Гогића.

Подсећамо вас, право на јубиларну награду у ЈП ЕТВ имају сви запослени који у текућој, 2015-ој години пуне 10, 20, 30 или 35 година непрекидног рада у ЈП „Емисиона техника и везе“. Под непрекидним радом у ЈП ЕТВ сматра се рад у ЈП ЕТВ и рад у ЈМУ Радио телевизије Србије (и њиховим правним претходницама) за запослене који су радни однос засновали 01.01.2011. године, на основу Одлуке Владе Републике Србије о оснивању ЈП ЕТВ (Сл. гласник бр. 84/09).

Јубиларне награде се испаћују у износу:

 • за  10 година, у висини од 50% просечне зараде у Републици Србији;
 • за  20 година,  у висини од 75% просечне зараде у Републици Србији;
 • за  30 година, у висини од 100% просечне зараде у Републици Србији;
 • за  35 година, у висини од 125% просечне зараде у Републици Србији.
Према последње објављеном податку, просечна зарада у Републици Србији износи 60.913,оо динара. Честитамо свима који су остварили право на јубиларну награду у овој години (према нашим подацима 20 запослених).

РАД НА ПРЕДЛОГУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“, У СКЛАДУ СА ПРИМЕДБАМА НАДЛЕЖНИХ МИНИСТАРСТАВА

На састанку, одржаном дана 21.12.2015. године, представници пословодства ипредставници репрезентативних синдиката у ЈП „Емисиона техника и везе“ разматрали су примедбе на Предлог колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“, достављених од:

 • Министарства финансија;
 • Министарства за рад, запошљавање, борачка питања и социјална питања;
 • Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • Министарства привреде;
 • Републичког секретеријата за законодавство.

Највећи део достављених примедби су техничке природе али било је и  суштинских. Синдикат ЈП ЕТВ је заузео став да не могу да се прихвате све примедбе, нарочито оне које је доставило Министарство финансија. Сходно томе је и извршена корекција дела Предлога колективног уговора. У даљем поступку, Предлог колективног уговора се шаље горенаведеним насловима на коначно мишљење. Након тога Предлог колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“ биће разматран на Влади Републике Србије која треба да да сагласност за потписивање.
Сходно свему горенаведеном, апсолутно се нетачне и злонамерне све тврдње појединих запослених у ЈП ЕТВ према којима је „колективни уговор враћен и нема ништа од потписивања“. Још једно наглашавамо, Синдикат ЈП ЕТВ као покретач поступка колективног преговарања и највећи борац за Колективни уговор ЈП ЕТВ чврсто стоји на становишту да Колективни уговор за ЈП ЕТВ нема алтернативу. Сходно томе ћемо и наставити нашу борбу.

 

Годишњи одмор запослених у ЈП ЕТВ који су радни однос засновали 02.11.2015. године, на основу преузимања из ЈМУ Радио телевизије Војводине

Поводом примедби наших чланова који су радни однос засновали 02.11.2015. године, преузимањем из ЈМУ Радио телевизије Војводине, везаних за неискоришћени годишњи одмор (цео или део) код старог послодавца, Синдикат ЈП ЕТВ, као озбиљан репрезентативан синдикат који брине о правима својих чланова укључио се у решавање проблема. Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду (29. јул 2015. године), промењене су одредбе које дефинишу коришћење годишњег одмора. Чланом 76. поменутог закона дефинисано је: „у случају престанка радног односа, послодавац је дужан запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Шта ово конкретно значи. То значи да је измењена одредба старог Закона о раду према којој би се неискоришћени део годишњег одмора код старог послодавца преносио код новог послодавца. Уместо тога уводи се појам накнаде штете коју стари послодавац мора да исплати запосленима који су раскинули радни однос а нису искористили цео или део годишњег одмора.

Сходно наведеном, молимо све запослене у ЈП ЕТВ који су радни однос засновали 02.11.2015. године, преузимањем из ЈМУ Радио телевизија Војводина, да се јаве Синдикату ЈП ЕТВ како би заједнички припремили документацију и поднели захтев за накнаду штете, у складу са законом.

Контакт телефони: 065/265-8500 и 064/861-2957, email  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПОТПИСАН ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“

Данас, 10.11.2015. године, представници пословодства и представници репрезентативних синдиката у ЈП „Емисиона техника и везе“ потписали су Предлог колективног уговора за наше предузеће.

Потписивањем Предлога колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“ завршен је поступак колективног преговарања. Након овога, усаглашен Предлог колективног уговора биће послат министарствима на коначно изјашњење. По добијеном мишљењу, Влада Републике Србије одлучује о давању сагласности на предложени текст. Када ће први Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“ бити потписан више не зависи од нас. Искрено се надамо веома брзо.

Наш синдикат ће, у складу са Статутом, заказати састанак Одбора повереника. На истом ће се разматрати текст Предлога колективног уговора и одлучивати о давању сагласности председнику Зорану Стевановићу, да у име репрезентативног Синдиката ЈП ЕТВ потпише Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“.

О самом садржају Предлога колективног уговора писаћемо ускоро.

Страна 5 од 8

Приступница Синдикат ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Приступница - каса узајамне помоћи Синдиката ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Налазите се на: Вести