Синдикат ЈП ЕТВ

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Годишњи одмор запослених у ЈП ЕТВ који су радни однос засновали 02.11.2015. године, на основу преузимања из ЈМУ Радио телевизије Војводине

Поводом примедби наших чланова који су радни однос засновали 02.11.2015. године, преузимањем из ЈМУ Радио телевизије Војводине, везаних за неискоришћени годишњи одмор (цео или део) код старог послодавца, Синдикат ЈП ЕТВ, као озбиљан репрезентативан синдикат који брине о правима својих чланова укључио се у решавање проблема. Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду (29. јул 2015. године), промењене су одредбе које дефинишу коришћење годишњег одмора. Чланом 76. поменутог закона дефинисано је: „у случају престанка радног односа, послодавац је дужан запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Шта ово конкретно значи. То значи да је измењена одредба старог Закона о раду према којој би се неискоришћени део годишњег одмора код старог послодавца преносио код новог послодавца. Уместо тога уводи се појам накнаде штете коју стари послодавац мора да исплати запосленима који су раскинули радни однос а нису искористили цео или део годишњег одмора.

Сходно наведеном, молимо све запослене у ЈП ЕТВ који су радни однос засновали 02.11.2015. године, преузимањем из ЈМУ Радио телевизија Војводина, да се јаве Синдикату ЈП ЕТВ како би заједнички припремили документацију и поднели захтев за накнаду штете, у складу са законом.

Контакт телефони: 065/265-8500 и 064/861-2957, email  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПОТПИСАН ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“

Данас, 10.11.2015. године, представници пословодства и представници репрезентативних синдиката у ЈП „Емисиона техника и везе“ потписали су Предлог колективног уговора за наше предузеће.

Потписивањем Предлога колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“ завршен је поступак колективног преговарања. Након овога, усаглашен Предлог колективног уговора биће послат министарствима на коначно изјашњење. По добијеном мишљењу, Влада Републике Србије одлучује о давању сагласности на предложени текст. Када ће први Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“ бити потписан више не зависи од нас. Искрено се надамо веома брзо.

Наш синдикат ће, у складу са Статутом, заказати састанак Одбора повереника. На истом ће се разматрати текст Предлога колективног уговора и одлучивати о давању сагласности председнику Зорану Стевановићу, да у име репрезентативног Синдиката ЈП ЕТВ потпише Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“.

О самом садржају Предлога колективног уговора писаћемо ускоро.

ВАЖНО – ВАЖНО – ВАЖНО ДНЕВНИЦЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ЕТВ – ПРАВА ИСТИНА

Поводом различитих информација које се шире међу (по нама оправдано забринутим) запосленима у ЈП „Емисиона технике везе“, без неке велике жеље да коментаришемо „надљудске“ заједничке напоре пословодства и руководства Самосталног синдиката ЕТВ, само желимо да вам предочимо праву истину.

Праву истину прочитајте овде.


Најновији предлог пословодства ЈП „Емисиона техника и везе“ - Дневнице у нашем предузећу 150,оо динара -

На данашњем састанку поводом закључења и потписивања Колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“, представници пословодства ЈП ЕТВ предложили су да дневница за службено путовање у земљи буде у складу са прописима којима се уређују накнаде трошкова државних службеника (од 6. октобра 150,оо динара).

Да вас подсетимо, чланом 88. Предлога колективног уговора, дефинисан је новчани износ дневнице за службено путовање у земљи. Тај члан је усаглашен у досадашњим преговорима и везан је за неопорезиви износ утврђен Законом о порезу на доходак грађана (тренутно 2168,оо динара).

Упркос постигнутом договору (нема измене већ усаглашених чланова Предлога колективног уговора), овлашћени представници пословодства предложили су измену горепоменутог члана. То практично значи да би се дневница за службено путовање у земљи смањила са 2168,оо на 150,оо динара (разлог је наводно препорука Премијера Републике Србије).

Представници нашег синдиката, оштро су се успротивили том предлогу. Навели смо да послови у ЈП ЕТВ никако не могу да се своде на послове државних службеника и намештеника. Препорука није обавезујућа законска норма и сходно томе пословодство предузећа треба тако и да се понаша.

На жалост, у свом оштром противљењу и децидном ставу, поново смо остали усамљени. Предствници Самосталног синдиката ЕТВ нису желели да се изјашњавају и на тај начин су индиректно подржали предлог пословодства. Да ли су тим чином по ко зна који пут издали све запослене у ЈП ЕТВ – остављамо вама да процените.

Синдикат ЈП ЕТВ, чврсто стоји на принципима да неће потписати Колективниуговор којим се запослени у нашем предузећу стављају у неповољнији положај. Сходно томе, Одбор повереника нашег синдиката одржаће хитан састанак. Након истог, обавестићемо вас о заузетим ставовима.

Пратите нас.....

Синдикат ЈП ЕТВ упутио допис Руководиоцу Одсека правних послова у ЈП „Емисиона техника и везе“, везано за преузимање запослених из РТ Војводина

Као озбиљан репрезентативан синдикат, покушавајући да као и увек делујемо правовремено, а у циљу заштите запослених у ЈП „Емисиона техника и везе“, упутили смо Допис Руководиоцу Одсека правних послова, Слађани Петровић.

Наведеним дописом, покушавамо да Пословодству нашег предузећа предочимо наше ставове везане за пријем новозапослених из РТ Војводина.

Да вас подсетимо, чланом 60.  Закона о јавним медијским сервисима (''Сл.гласник бр. 83/14'') дефинисано је да ЈП „Емисиона техника и везе“ преузима запослене Радио телевизије Војводине који обављају послове управљања, организовања, одржавања и развоја емисионе технике и везе. Поучени искуством (на жалост лошим), приликом преласка запослених из РДУ РТС у ЈП ЕТВ, својим конструктивним приступом, покушавамо да дамо свој допринос у заштити социјално-економског статуса запослених.

Заштиту континуитета радног стажа запослених у ЈП ЕТВ који су 01.01.2011. године засновали радни однос (преузимањем из РДУ РТС) као и заштиту континуитета радног стажа будућих новозапослених из РТ Војводина наш синдикат је већ предвидео одредбама Колективног уговора ЈП „Емисиона техника и везе“. Тиме смо још једном доказали да делујемо правовремено и да у репрезентативном Синдикату ЈП ЕТВ запослени у нашем предузећу имају озбиљног заштитника.

Комплетан Допис Руководиоцу Одсека правних послова погледајте овде.

Одржан други састанак свих учесника преговора око закључења и потписивања Колективног уговора за Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“

У уторак, 20.10.2015. године, одржан је други састанак свих учесника преговора око закључења и потписивања Колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“.

На поменутом састанку усаглашавани су чланови Предлога колективног уговора ЈП „Емисиона техника и везе“ везани за поглавља:

 • вишак запослених;
 • забрана конкуренције;
 • накнада штете;
 • престанак радног односа.
Миритељ, кога је на предлог нашег синдиката одредила Агенција за мирно решавање радних спорова, предложио је да се састанци интезивирају. Сходно томе следећи састанак је заказан за петак 23.10.2015. године. Тема ће бити поглавља:
 • услови за рад синдиката;
 • остваривање права на штрајк;
 • праћење примена КУ;
 • завршне одредбе.
Представници нашег синдиката, конструктивним приступом и искуством, значајно доприносе изналажењу најбољих формулација и решења. Свесни смо међутим да нас тек очекује највећа борба (усаглашавања поглавља Зарада и накнаде зарада). Биће тешко али...., истрајаћемо. Спремни смо (убедљиво најспремнији од свих).
Пратите нас.......

Одржан састанак представника Оснивача-Владе, пословодства ЈП ЕТВ и репрезентативних синдиката у нашем предузећу, везано за закључење и потписивање Колективног уговора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“

У среду, 14.10.2015. године, одржан је састанак свих учесника преговора око закључења и потписивања Колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“.

На поменутом састанку расправљано је о првих 58 чланова Предлога колективног уговора ЈП „Емисиона техника и везе“. Овим члановима обухваћена су поглавља:

 • основне одредбе;
 • заснивање радног односа;
 • измене уговорених услова рада;
 • радно време;
 • одмори и одсуства;
 • образовање, стручно оспособљавање и усавршавање;
 • безбедност и здравље на раду;
 • осигурање запослених.
У радној и конструктивној атмосфери, уз присуство миритеља (којег је на захтев само нашег синдиката одредила Агенција за мирно решавање радних спорова), започео је законски поступак закључења и потписивања Колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“. Овај састанак представља велику победу само нашег синдиката, у поступку коначног закључења и потписивања првог колективног уговора за наше предузеће. Овим састанком, званични преговори враћени су баш тамо где треба да буду. Да вас подсетимо, одредбама Закона о раду (члан 247.) прецизирано је да Колективни уговор за јавна предузећа закључује оснивач (Влада републике Србије), репрезентативни синдикати код послодавца и послодавац (ЈП ЕТВ). Чланом 254. поменутог закона, дефинисано је да преговори могу да трају 45 дана. Наведене  одредбе закона јасно демантују оптужбе преосталог дела руководства једног малог синдиката које јадно тврди да наш синдикат ради све погрешно. Ако је погрешно то што зарад сопствених позиција не желимо да продамо запослене у ЈП „Емисиона техника и везе“ – криви смо.
Наредни састанак заказан је за уторак 20.10.2015. године. Тема ће бити поглавља:
 • вишак запослених;
 • забрана конкуренције;
 • накнада штете;
 • престанак радног односа;
 • услови за рад синдиката;
 • остваривање права на штрајк;
 • праћење примена КУ;
 • завршне одредбе.
Пратите нас.....

 

Извештај са данашњег састанка

Извештај са данашњег састанка  поводом закључења и потписивања Колективног уговора за   ЈП "Емисиона техника и везе", као и о току дискусије поводом приче о укидања "дневница" запосленима на емисионим станицама можете погледати овде.

Страна 5 од 7

Налазите се на: Вести