Sindikat JP ETV

Sindikat Javnog preduzeća “Emisiona tehnika i veze” (skraćeno: Sindikat JP ETV) osnovan je u Februaru 2010. godine pod imenom Sindikat ETV, u okviru RDU Radio televizije Srbije. Upisan je u registar sindikata pod brojem 21935, rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike broj 110-00-976/2010 od 29.10.2010. godine.

Dokumenti za preuzimanje

Vesti

Adresa

Kneza Višeslava 88.
Beograd, Srbija

Radno Vreme

Ponedeljak - Petak: 7.30h - 15h

Broj Telefona

064 861 29 57

Pošaljite nam poruku!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.