Sindikat Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze

Sindikat Javnog preduzeća “Emisiona tehnika i veze” (skraćeno: Sindikat JP ETV) osnovan je u Februaru 2010. godine pod imenom Sindikat ETV, u okviru RDU Radio televizije Srbije. Upisan je u registar sindikata pod brojem 21935, rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike broj 110-00-976/2010 od 29.10.2010. godine.

Opšti Podaci

Sindikat Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze (skraćeno: Sindikat JP ETV) osnovan je u Februaru 2010. godine pod imenom Sindikat ETV, u okviru RDU Radio televizije Srbije. Upisan je u registar sindikata pod brojem 21935, rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike broj 110-00-976/2010 od 29.10.2010. godine.

Rešenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku broj 110-00-976/2010-2 od 25.01.2011. godine, Sindikat ETV menja ime u Sindikat JP ETV.

Rešenjem direktora JP ETV broj 298-1 od 13.05.2011. godine Sindikat JP ETV postaje prvi reprezentativan sindikat u Javnom preduzeću “Emisiona tehnika i veze”.

Sindikat JP ETV je punopravan član Konfederacije samostalnih sindikata sa sedištem u Beogradu, ul. Radivoja Koraća 4.

Sedište Sindikata JP ETV je u Beogradu, ul. Kneza Višeslava 88.

Programski Ciljevi

Osnovni programski ciljevi i zadaci Sindikata JP ETV su:

  • zaključivanje i praćenje primene Kolektivnog ugovora;
  • zaštita i poboljšanje ekonomskog, socijalnog i pravnog statusa, uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu svojih članova;
  • kolektivno i pojedinačno zastupanje pred Osnivačem i Poslodavcem;
  • obrazovanje članova i sindikalnih poverenika za sindikalni rad, unapređenje metoda rada delovanja Sindikata i informisanje članstva.

U ostvarivanju zaštite interesa i prava članova Sindikat JP ETV može koristiti sva, zakonima i međunarodnim konvencijama priznata sredstva i metode sindikalnog delovanja: socijalni dijalog, dogovor, sporazumevanje, saradnju, udruživanje, pregovaranje, kritiku, osporavanje, pritisak, traženje ostavke, isključenje, organizovanje protestnog skupa, organizovanje bojkota, organizovanje štrajka upozorenja, organizovanje generalnog štrajka i druge metode.

Adresa

Kneza Višeslava 88.
Beograd, Srbija

Radno Vreme

Ponedeljak - Petak: 7.30h - 15h

Broj Telefona

064 861 29 57

Pošaljite nam poruku!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.