Sindikat JP Emisiona Tehnika I veze

Search
Close this search box.

OPŠTI PODACI

Sindikat Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze (skraćeno: Sindikat JP ETV) osnovan je u Februaru 2010. godine pod imenom Sindikat ETV, u okviru RDU Radio televizije Srbije. Upisan je u registar sindikata pod brojem 21935, rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike broj 110-00-976/2010 od 29.10.2010. godine.

              Rešenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku broj 110-00-976/2010-2 od 25.01.2011. godine, Sindikat ETV menja ime u Sindikat JP ETV.

              Rešenjem direktora JP ETV broj 298-1 od 13.05.2011. godine Sindikat JP ETV postaje prvi reprezentativan sindikat u Javnom preduzeću “Emisiona tehnika i veze”.

              Sindikat JP ETV je punopravan član Konfederacije samostalnih sindikata sa sedištem u Beogradu, ul. Radivoja Koraća 4.

  Sedište Sindikata JP ETV je u Beogradu, ul. Kneza Višeslava 88.

PROGRAMSKI CILjEVI I ZADACI

Osnovni programski ciljevi i zadaci Sindikata JP ETV su:

  • zaključivanje i praćenje primene Kolektivnog ugovora;
  • zaštita i poboljšanje ekonomskog, socijalnog i pravnog statusa, uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu svojih članova;
  • kolektivno i pojedinačno zastupanje pred Osnivačem i Poslodavcem;
  • obrazovanje članova i sindikalnih poverenika za sindikalni rad, unapređenje metoda rada delovanja Sindikata i informisanje članstva.

U ostvarivanju zaštite interesa i prava članova Sindikat JP ETV može koristiti sva, zakonima i međunarodnim konvencijama priznata sredstva i metode sindikalnog delovanja: socijalni dijalog, dogovor, sporazumevanje, saradnju, udruživanje, pregovaranje, kritiku, osporavanje, pritisak, traženje ostavke, isključenje, organizovanje protestnog skupa, organizovanje bojkota, organizovanje štrajka upozorenja, organizovanje generalnog štrajka i druge metode.u

Obratite nam se

Imate li pitanja? Uvek smo otvoreni za razgovor na svako vaše pitanje, novim idejama, mogućnostima i tome kako vam možemo pomoći.

Scroll to Top