Синдикат ЈП ЕТВ

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11

РАД НА ПРЕДЛОГУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“, У СКЛАДУ СА ПРИМЕДБАМА НАДЛЕЖНИХ МИНИСТАРСТАВА

На састанку, одржаном дана 21.12.2015. године, представници пословодства ипредставници репрезентативних синдиката у ЈП „Емисиона техника и везе“ разматрали су примедбе на Предлог колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“, достављених од:

 • Министарства финансија;
 • Министарства за рад, запошљавање, борачка питања и социјална питања;
 • Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • Министарства привреде;
 • Републичког секретеријата за законодавство.

Највећи део достављених примедби су техничке природе али било је и  суштинских. Синдикат ЈП ЕТВ је заузео став да не могу да се прихвате све примедбе, нарочито оне које је доставило Министарство финансија. Сходно томе је и извршена корекција дела Предлога колективног уговора. У даљем поступку, Предлог колективног уговора се шаље горенаведеним насловима на коначно мишљење. Након тога Предлог колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“ биће разматран на Влади Републике Србије која треба да да сагласност за потписивање.
Сходно свему горенаведеном, апсолутно се нетачне и злонамерне све тврдње појединих запослених у ЈП ЕТВ према којима је „колективни уговор враћен и нема ништа од потписивања“. Још једно наглашавамо, Синдикат ЈП ЕТВ као покретач поступка колективног преговарања и највећи борац за Колективни уговор ЈП ЕТВ чврсто стоји на становишту да Колективни уговор за ЈП ЕТВ нема алтернативу. Сходно томе ћемо и наставити нашу борбу.

 

Годишњи одмор запослених у ЈП ЕТВ који су радни однос засновали 02.11.2015. године, на основу преузимања из ЈМУ Радио телевизије Војводине

Поводом примедби наших чланова који су радни однос засновали 02.11.2015. године, преузимањем из ЈМУ Радио телевизије Војводине, везаних за неискоришћени годишњи одмор (цео или део) код старог послодавца, Синдикат ЈП ЕТВ, као озбиљан репрезентативан синдикат који брине о правима својих чланова укључио се у решавање проблема. Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду (29. јул 2015. године), промењене су одредбе које дефинишу коришћење годишњег одмора. Чланом 76. поменутог закона дефинисано је: „у случају престанка радног односа, послодавац је дужан запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Шта ово конкретно значи. То значи да је измењена одредба старог Закона о раду према којој би се неискоришћени део годишњег одмора код старог послодавца преносио код новог послодавца. Уместо тога уводи се појам накнаде штете коју стари послодавац мора да исплати запосленима који су раскинули радни однос а нису искористили цео или део годишњег одмора.

Сходно наведеном, молимо све запослене у ЈП ЕТВ који су радни однос засновали 02.11.2015. године, преузимањем из ЈМУ Радио телевизија Војводина, да се јаве Синдикату ЈП ЕТВ како би заједнички припремили документацију и поднели захтев за накнаду штете, у складу са законом.

Контакт телефони: 065/265-8500 и 064/861-2957, email  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПОТПИСАН ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“

Данас, 10.11.2015. године, представници пословодства и представници репрезентативних синдиката у ЈП „Емисиона техника и везе“ потписали су Предлог колективног уговора за наше предузеће.

Потписивањем Предлога колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“ завршен је поступак колективног преговарања. Након овога, усаглашен Предлог колективног уговора биће послат министарствима на коначно изјашњење. По добијеном мишљењу, Влада Републике Србије одлучује о давању сагласности на предложени текст. Када ће први Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“ бити потписан више не зависи од нас. Искрено се надамо веома брзо.

Наш синдикат ће, у складу са Статутом, заказати састанак Одбора повереника. На истом ће се разматрати текст Предлога колективног уговора и одлучивати о давању сагласности председнику Зорану Стевановићу, да у име репрезентативног Синдиката ЈП ЕТВ потпише Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“.

О самом садржају Предлога колективног уговора писаћемо ускоро.

ВАЖНО – ВАЖНО – ВАЖНО ДНЕВНИЦЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ЕТВ – ПРАВА ИСТИНА

Поводом различитих информација које се шире међу (по нама оправдано забринутим) запосленима у ЈП „Емисиона технике везе“, без неке велике жеље да коментаришемо „надљудске“ заједничке напоре пословодства и руководства Самосталног синдиката ЕТВ, само желимо да вам предочимо праву истину.

Праву истину прочитајте овде.


Најновији предлог пословодства ЈП „Емисиона техника и везе“ - Дневнице у нашем предузећу 150,оо динара -

На данашњем састанку поводом закључења и потписивања Колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“, представници пословодства ЈП ЕТВ предложили су да дневница за службено путовање у земљи буде у складу са прописима којима се уређују накнаде трошкова државних службеника (од 6. октобра 150,оо динара).

Да вас подсетимо, чланом 88. Предлога колективног уговора, дефинисан је новчани износ дневнице за службено путовање у земљи. Тај члан је усаглашен у досадашњим преговорима и везан је за неопорезиви износ утврђен Законом о порезу на доходак грађана (тренутно 2168,оо динара).

Упркос постигнутом договору (нема измене већ усаглашених чланова Предлога колективног уговора), овлашћени представници пословодства предложили су измену горепоменутог члана. То практично значи да би се дневница за службено путовање у земљи смањила са 2168,оо на 150,оо динара (разлог је наводно препорука Премијера Републике Србије).

Представници нашег синдиката, оштро су се успротивили том предлогу. Навели смо да послови у ЈП ЕТВ никако не могу да се своде на послове државних службеника и намештеника. Препорука није обавезујућа законска норма и сходно томе пословодство предузећа треба тако и да се понаша.

На жалост, у свом оштром противљењу и децидном ставу, поново смо остали усамљени. Предствници Самосталног синдиката ЕТВ нису желели да се изјашњавају и на тај начин су индиректно подржали предлог пословодства. Да ли су тим чином по ко зна који пут издали све запослене у ЈП ЕТВ – остављамо вама да процените.

Синдикат ЈП ЕТВ, чврсто стоји на принципима да неће потписати Колективниуговор којим се запослени у нашем предузећу стављају у неповољнији положај. Сходно томе, Одбор повереника нашег синдиката одржаће хитан састанак. Након истог, обавестићемо вас о заузетим ставовима.

Пратите нас.....

Страна 11 од 14

Налазите се на: Насловна